Disclaimer voor Cadeaushop4you.nl
Cadeaushop4you hierna te noemen CADEAUSHOP4YOU  verleent u hierbij toegang tot Cadeaushop4you.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. CADEAUSHOP4YOU behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op Cadeaushop4you.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van CADEAUSHOP4YOU.

Beperkte aansprakelijkheid
CADEAUSHOP4YOU spant zich in om de inhoud van Cadeaushop4you.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op Cadeaushop4you.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CADEAUSHOP4YOU.
In het bijzonder zijn alle prijzen op Cadeaushop4you.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op Cadeaushop4you.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CADEAUSHOP4YOU nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CADEAUSHOP4YOU.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CADEAUSHOP4YOU behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.